• Mail: info@aseanbpo.com
  • 08 8830 8696

Tại sao các công ty hàng đầu chọn thuê ngoài như một chiến lược? 

Thuê ngoài những nhà cung cấp dịch vụ về Nhân sự, Lương, và Tuyển dụng chuyên nghiệp hiệu quả thay thế các hoạt động được xử lý bởi những nhân viên nội bộ đang được xem là chiến lược phát triển mạnh mẽ. Nhiều doanh nghiệp hàng đầu chú trọng sử dụng hình thức thuê ngoài nhân sự chất lượng để đáp ứng những yêu cầu cấp bách trong các kế hoạch và dự án khác nhau. Lý do các công ty thuê ngoài như một chiết lược

Có nhiều lý do để một công ty chọn và tăng cường thuê ngoài nhân sự và những chức năng kinh doanh nhất định. Thuê ngoài giúp giảm và kiểm soát chi phí vận hành; cải thiện sự tập trung vào những chức năng kinh doanh cốt lõi; tinh giản bộ máy nhân sự và giải phóng những chức năng tốn nhiều thời gian mà ít mang lại lợi nhuận; chia sẻ rủi ro với những đối tác bên ngoài.

Có những ví dụ thiết thực về các công ty nổi tiếng toàn cầu như: công ty công nghệ hàng đầu Microsoft thuê ngoài toàn bộ hệ thống Call Center của một đơn vị BPO để chịu trách nhiệm toàn bộ quy trình phản hồi khách hàng về phần cứng. Hay Apple thuê ngoài toàn bộ đội ngũ nhân lực của tập đoàn Trung Quốc để chịu trách nhiệm mảng gia công và lắp ráp linh kiện.

 Yêu cầu để thuê ngoài thành công 

Hiện nay, các nhà lãnh đạo sử dụng chiến lược thuê ngoài để tập trung vào việc thực hiện những hoạt động gia tăng giá trị cho doanh nghiệp. Sử dụng một cách tốt nhất năng lực cốt lõi để tăng cường sự phát triển. 

Doanh nghiệp cần chú trọng sự liên quan đến mục tiêu kế hoạch và mục tiêu của công ty. Có một tầm nhìn chiến lược nhân sự mang tính thực thi để lựa chọn nhà cung ứng nhân sự uy tín nhất. Đồng thời biết cách giao tiếp với những đối tác liên quan.

Người kinh doanh thông minh và trí tuệ phải biết tận dụng những nguồn lực sẵn có từ bên ngoài, từ các đối tác bởi việc lựa chọn thuê ngoài nhân sự đúng đắn ngay từ đầu có thể giúp doanh nghiệp phần lớn thành công. TẠI ASEAN BPO, các giải pháp nhân sự thuê ngoài được chúng tôi thiết kế đa dạng để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của từng khách hàng, phù hợp nhu cầu bổ sung nhân sự cho các công việc mang tính chất ngắn hạn, dài hạn hoặc toàn thời gian thay thế nhân sự nghỉ phép, nghỉ ốm hoặc nhân sự thời vụ theo dự án. Nhân sự được ASEAN tuyển chọn, sàng lọc phù hợp nhất với nhu cầu khách hàng.

ASEAN BPO cung cấp các giải pháp nhân sự thiết kế riêng biệt hoặc theo gói linh hoạt đáp ứng  nhu cầu: tuyển dụng; quản lý nhân lực; đào tạo; tính và quản lý lương; đánh giá hiệu suất và các hoạt động khác theo yêu cầu của khách hàng.

(Theo ASEAN BPO)