• Mail: info@aseanbpo.com
  • 08 8830 8696
Từ 1/1/2019: Tăng lương tối thiểu cho hàng triệu lao động