• Mail: info@aseanbpo.com
  • 08 8830 8696
TRƯỞNG VĂN PHÒNG BE - TOÀN QUỐC
CONTENT EDITOR - PARTTIME
NHÂN VIÊN HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG - TOÀN QUỐC
NHÂN VIÊN TÌM KIẾM SELLER BÁN HÀNG TRÊN TRANG TMĐT TIKI.VN
NHÂN VIÊN ĐÀO TẠO - TOÀN QUỐC
NHÂN VIÊN NHẬP LIỆU - QUẬN 3