• Mail: info@aseanbpo.com
  • 08 8830 8696

Làm cách nào để doanh nghiệp có thể quản lý nguồn nhân lực tập trung?

Làm cách nào để quản lý đội ngũ nhân viên làm việc từ xa mà không phải mất nhiều thời gian và chi phí?


ASEAN BPO cung cấp giải pháp quản lý nhân sự, điều hành công việc & dự án toàn diện cho doanh nghiệp trong thời đại 4.0 - Gọi là hệ thống quản lý thông minh qua ứng dụng mobile apps.

Đây là nền tảng đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng tinh hoa của các mô hình quản lý nổi tiếng trên thế giới để giải quyết bài toán điều hành tổ chức bộ máy nhân sự và các dự án của doanh nghiệpHệ thống quản lý của ASEAN BPO đáp ứng được:

1. Quản lý hoạt động nhân sự toàn diện: Tuyển dụng, đào tạo, tính lương, hợp đồng, thôi việc, thuế thu nhập cá nhân của nhân viên, các phòng ban, các chi nhánh...

2. Giám sát nhân viên hiệu quả và chính xác từ xa thông qua ứng dụng mobile apps

3. Hỗ trợ đội ngũ Sales, PG/PB trong hoạt động viếng thăm cửa hàng, khách hàng, và cập nhật các báo cáo về doanh số, hàng tồn kho...

4. Đánh giá KPIs làm việc của nhân viên, nâng cao năng suất làm việc và tính trung thực trong các báo cáo bán hàng hàng ngày...


LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN GIẢI PHÁP PHÙ HỢP NHẤT